ENS – Phòng Trưng Bày Sản Phẩm


Chi tiết dự án

ENS SHOWROOM


Diện tích
50 m2

Vị trí
Cụm Công Nghiệp Của Công Ty Cổ Phần Thành phố đẹp, Khu Phố Ô, Phường Tân Hiệp, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương

Phạm vi công việc
Thiết kế

Hoàn Thành
03/2019


.
.
.
.